Reference

  Projektiranje:

 • Vanjsko uređenje sportske dvorane VIJUŠ Slav. Brod
 • Vanjsko uređenje sportske dvorane REHLICKI u SL. Brodu
 • EUROAGRAM ( klinika Sunce) u Sl. Brod
 • Brod Tower u Sl Brodu
 • Crkva u Svilaju,BiH
 • Blok stambenih građevina u Vrazovoj ulici, Slavonski Brod
 • Cesta Slav. Kobaš – Lužani (cca8785,00m1)
 • Glavni odvodni kolektor naselja Oriovac II etapa
 • Ceste u industrijskoj zoni u Gornjoj Vrbi

  Izvođenje:

 • Stambeno-poslovna građevina PLUS d.o. o. u Slavonskom Brodu, Budakova ul.
 • Dogradnja sportske dvorane OŠ u Davoru
 • Svinjogojska farma Kolesarić, Kobaš
 • Pješačka staza u općini Cage, Okučani,
 • Naftni terminal za skladištenje derivata u Sl Brodu
 • Stambeno-poslovna zgrada u kozarčevoj ulici u Sl. Brodu
 • Upravna zgrada SOLING-a

  Nadzor:

 • Stambeno poslovna građevina Pilipović u Krešimirovoj ul. Slav. Brod
 • Stambeno-poslovna uglovnica Pilareva-Gupčeva u Sl. Brodu
 • Kanalizacijski kolektor u općini Oriovac (cijela općina,pet naselja)
 • Izgradnja cesta u industrijskoj zoni Gornja Vrba
 • Auto centar Peugeot u Slavonskom Brodu
 • Hotel Zovko u Slavonskom Brodu
 • Stambeno poslovna građevina Opel Dankić u Slavonskom Brodu
 • Izgradnja crkve u Kuli
 • Izgradnja crkve na Plehanu, BiH
 • Sportsko-poslovna građevina REHLICKI u Slobodnici
 • Trgovački centar LIDL u Vukovaru
 • Zgrada općine u G. Vrbi

  Certificiranje :

 • Izrada analize energetske učinkovitosti uvođenjem ekološke javne rasvjete za naselja Bukovlje i Vranovci
 • Projekt za povećanje energ. učink. Općinske zgrade –Hrvatski dom u Babinoj Gredi
 • Projekt za povećanje energ. učink. ambulante u Gundincima
 • Projekt za povećanje energ. učink . općine Stara Gradiška
 • Projekt za povećanje energ. učink . Društvenog doma Svilaj u općini Oprisavci